Licencja/License

Licencja użytkowania dodatku Citybus m125m & m185m by KAJOTT3D:


-Zakaz użytku komercyjnego
-Zakaz używania elementów dodatku w innych modyfikacjach
-Zakaz używania elementów dodatku w innych celach niż jazda w symulatorze Omnibussimulator 2.
-Można tworzyć modyfikacje ulepszające dodatek, ale modyfikacje muszą wymagać pobrania dodatku m125m & m185m z oryginalnego źródła.
-W opise modyfikacji dodatku musi znaleźć się informacja o autorze pierwotnego modelu.
-Można używać modelu w wirtualnych firmach, przy zachowaniu niniejszej licencji.
-W przypadkach innych niż opisane w licencji proszę kontaktować się przez email: kajott3d@gmail.com

User license of freeware addon Citybus m125m & m185m by KAJOTT3D:


-Not for commercial use.
-Do not use elements of the addon in another models without my permission.
-Do not use elements of the addon for other purposes than driving in the simulator Omnibussimulator 2.
-You can make modifications for the addon, but the modifications have to need download original addon m125m & m185m from the original link.
-In the description of modifications you have to write original author of the basic model m125m & m185m.
-You can use addon in virtual company.
-In another situations than is write in the license, please contact with author via email: kajott3d@gmail.com
Nie akceptuję/Do not accept
Akceptuję/Accept
© 2016-2017 KaJotT3D